Το Facebook μας παρουσιάζει στο παρακάτω βίντεο μια σειρά από δημιουργικές αλλαγές που πρόκειται να συμβούν στα profile των mobile χρηστών.

01-video_gifs_final_opt3_large-2

Συγκεκριμένα, θα έχουμε πέντε σημαντικές αναβαθμίσεις:

  • 1-7 δευτερολέπτων looping βίντεο ή GIF ως εικόνα profile
  • Επιλεγμένες Εικόνες (Featured photos) στο profile
  • Χρήση προσωρινών εικόνων profile
  • Mobile-Centric Design
  • Ευκολότερος έλεγχος του Privacy στις πληροφορίες

Οι χρήστες θέλουν να είναι όλο και πιο δημιουργικοί με το προφίλ τους, έτσι οι αλλαγές αυτές γίνονται με γνώμονα το τι έχει σημασία για αυτούς.

* Better experience and better way to express yourself!

[vimeo 140852546 w=600 h=381]